Wróć do bloga

czytasz:

Uznanie za obywatela RP

Udostępnij:

Facebook Linkedin

Uznanie za obywatela RP

Pisaliśmy już ogólnie o sposobach uzyskania polskiego obywatelstwa (tutaj). Jednym ze sposobów jest uznanie za obywatela RP.

 

Procedura ta dotyczy osób, które przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE (przez odpowiednio długi okres w zależności od podstawy wniosku – od roku do nawet 10 lat).


SPIS TREŚCI:


PODSTAWA POBYTOWA

Jak długo musisz przebywać w Polsce i na jakiej podstawie?

W zależności od tego jaka jest Twoja podstawa pobytowa w Polsce inny będzie wymagany okres dotychczasowego pobytu na terytorium Polski:

 

 1. 2 lata pobytu na karcie stałego pobytu/ rezydenta UE (wydanych na podstawie jakiejkolwiek z przesłanek), jeśli od co najmniej 3 lat pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem Polski,
 2. rok pobytu na podstawie pobytu stałego uzyskanego w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaniem Karty Polaka,
 3. 2 lata pobytu na karcie stałego pobytu uzyskanej w związku ze nadaniem statusu uchodźcy,
 4. 3 lata pobytu na karcie stałego pobytu/ rezydenta UE (wydanych na podstawie jakiejkolwiek z przesłanek), jeśli posiadasz regularne i stabilne źródło dochodu w Polsce oraz tytuł do zajmowania lokalu mieszkalnego,
 5. 10 lat pobytu (łącznie, również na karcie czasowego pobytu czy wizy, nie tylko na podstawie karty stałego pobytu) i aktualnie posiadanie karty stałego pobytu (+dochód i tytuł prawny do lokalu),
 6. poza wymienionymi istnieją jeszcze szczególne regulacje dotyczące małoletnich dzieci.

OKRES POBYTU

Jak liczyć wymagany pobyt w Polsce?

Zacznijmy od tego, że poza przesłanką, gdzie mowa jest o 10 latach pobytu w Polsce, pozostałe wymagane okresy pobytu dotyczą pobytu na „jakiejś konkretnej podstawie”. Wówczas okres ten liczymy od dnia wydania decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt stały/ pobyt rezydenta długoterminowego UE. Dopiero po upływie wymaganego terminu  (1,2 lub 3 lat) możemy złożyć wniosek.

 

Przykład:

Kasia decyzją Wojewody z dnia 12 marca 2019 roku otrzymała zezwolenie na pobyt stały w Polsce z uwagi na swoje polskie pochodzenie.

W takiej sytuacji musi ona na tej podstawie przebywać w Polsce rok, aby złożyć wniosek o uznanie za obywatela. Oznacza to, że jeżeli nigdzie nie wyjeżdżała przez cały rok to będzie mogła złożyć wniosek 13 marca 2020 roku.

 

W przypadku przypadku, gdzie cudzoziemiec liczy 10 letni pobyt w Polsce – do okresu tego wlicza się również pobyt na podstawie wizy oraz karty czasowego pobytu.

 


NIEPRZERWANY POBYT

Co to znaczy, że pobyt ma być nieprzerwany?

Pobyt ma charakter nieprzerwany, jeśli jednorazowy pobyt poza granicami Polski nie był dłuższy niż 6 miesięcy (jednorazowo)  i wszystkie pobyty poza Polskę nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy.

Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej.

 

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.

 

Jeśli jesteś zatrudniony w firmie, która ma siedzibę w Polsce, a Twój wyjazd jest związany z pracą lub koniecznością wyjazdu z małżonkiem/rodzicem, który pracuje w Polsce, taka nieobecność w Polsce jest uzasadniona. Podobnie, jeśli studiujesz w Polsce, ale część zajęć prowadzona jest np. na innej uczelni, poza granicami Polski.  Również, jeżeli nieobecność w Polsce wywołana jest chorobą np. pobytem w szpitalu lub innymi ważnymi okolicznościami.


ZAŁĄCZNIKI

Jakie dokumenty musisz przygotować?

Przede wszystkim przygotuj:

 

 1. wypełniony wniosek (pobierz)
 2. dokument podróży (paszport, ważny!)
 3. 1 fotografię o wymiarach 4,5 x 3,5 cm
 4. aktualną kartę pobytu
 5. akty stanu cywilnego z polskiego urzędu stanu cywilnego – Twój akt urodzenia i akt zawarcia małżeństwa (jeśli jesteś żonaty/ zamężny)
 6. certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub dyplom ukończenia szkoły/ uniwersytety w języku polskim
 7. tytuł prawny do lokalu (umowa najmu/ oświadczenie właściciela lokalu
 8. dokument potwierdzający posiadanie stabilnego i regularnego dochodu na terytorium RP (z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej) – konieczne jest przedłożenie deklaracji podatkowych (PIT), ewentualnie oświadczenia małżonka o zapewnieniu środków na utrzymanie

 

Pamiętaj! W zależności od podstawy wniosku niezbędne będzie przedłożenie innych, dodatkowych dokumentów.

Napisane przez:

Natalia Szabatowska

Dowiedz się więcej:

Skontaktuj się bezpośrednio:

Read more

Case study: Kompleksowe wsparcie prawne dla startupów

Kwestie prawne w założeniu i obsłudze prawnej startupu

Zatrudnienie cudzoziemca – zezwolenie na pracę

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?Czy można zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia na pracę?

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Kiedy wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego? Jak możesz udowodnić, że znasz język polski?

“ABC” Prawa Autorskiego – co każdy twórca wiedzieć powinien

Jakie przepisy gwarantują ochronę? Co właściwie chroni prawo autorskie? Jak powstaje ochrona? Wszystko co musisz wiedzieć o prawie autorskim