Zakres naszych usług

Jaka dziedzina prawa Cię interesuje?

Jeśli sprawa, z którą przychodzisz nie została tu wymieniona – odezwij się.

Damy znać czy i jak możemy Ci pomóc!

Pomoc przedsiębiorcom i prawo gospodarcze

 

Zakładasz działalność gospodarczą lub chcesz prowadzić start-up?

A może Twoja spółka ma już ugruntowaną pozycję na rynku i szukasz wsparcia w codziennej działalności?

Pomagamy na każdym etapie tworzenia obsługi spółek prawa handlowego.

ZAKRES USŁUG:

 • pomoc w założeniu spółki- z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki partnerskiej,  spółki komandytowo – akcyjnej, spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej,
 • doradztwo w zakresie  jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • wsparcie w wyborze zasad opodatkowania,
 • konstruowanie skutecznych i przejrzystych  umów i statutów spółek;
 • pomoc w rejestracji spółki w KRS (w tym systemach elektronicznych S24),
 • zmiana formy prowadzenia działalności,
 • uzyskanie koncesji i pozwoleń,
 • likwidacja i rozwiązanie spółek,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub spółki,
 • posiedzenia zarządu oraz zgromadzenia wspólników,
 • wsparcie w uzyskaniu ochrony znaków towarowych oraz własności przemysłowej przedsiębiorstwa,
 • negocjowanie kontraktów,
 • pomoc w organizacji wewnętrznych procesów i procedur w firmie,
 • pomoc w zakresie prawa pracy – regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, regulamin pracy zdalnej,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości.

Prawo karne

 

Jesteś podejrzanym lub oskarżonym? Czy też wręcz przeciwnie – zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa? Niezależnie od tego jakiego wsparcia potrzebujesz – możemy Ci pomóc.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne związane z postępowaniem karnym (także wykroczeniowym i karnoskarbowym).

ZAKRES USŁUG:

 • złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego (przed prokuraturą, policją, ABW itd.),
  reprezentacja przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja w postępowaniach wykonawczych, takich jak: dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, “odwieszenie” kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.),
 • pomoc w sprawach związanych z zatrzymaniem, tymczasowym aresztowaniem czy stosowaniem innych środków zapobiegawczych,
 • pomoc w sprawach dotyczących ENA (Europejskiego Nakazu Aresztowania), listu gończego, ekstradycji, czy innych kwestiach związanych z postępowaniem karnym prowadzonym zagranicą,
 • udział w przesłuchaniach przed organami ścigania (w charakterze świadka lub podejrzanego),
 • zaskarżanie decyzji procesowych – sporządzanie apelacji, zażaleń, kasacji.

Prawo imigracyjne i obsługa cudzoziemców

 

Jesteś cudzoziemcem chcącym zamieszkać w Polsce lub chcącym podjąć tu pracę? A może mieszkasz za granicą, ale masz do załatwienia jakąś sprawę w Polsce wymagającą wsparcia prawnego? Albo jesteś pracodawcą chcącym zatrudniać cudzoziemców? Masz polskie korzenie?

Jeśli choć jedna z odpowiedzi brzmi tak – dobrze trafiłeś!

ZAKRES USŁUG:

 • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (tzw. karty pobytu/ TRC),
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej, uzyskanie zezwolenia na pobyt członka rodziny obywatela UE,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku i dokumentacji celem uzyskania wizy krajowej (typu D) lub wizy Schengen (typu C),
 • założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki z o.o. dla cudzoziemca,
 • uzyskanie zezwolenia na pracę, u
  wpis do ewidencji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy,
 • uzyskanie informacji starosty,
  potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa,
 • nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP,
 • uznanie za obywatela polskiego,
 • zrzeczenie się polskiego obywatelstwa,
  przywrócenie polskiego obywatelstwa,
 • uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości,
 • wymiana zagranicznego prawa jazdy, sprowadzenie przez cudzoziemca samochodu z zagranicy,
 • uzyskanie “zezwolenia” na zawarcie związku małżeńskiego w Polsce (a także inne formalności z tym związane),
 • uzyskanie numeru PESEL,
 • zameldowanie w Polsce,
 • wpisanie aktów stanu cywilnego (aktu małżeństwa, aktu urodzenia, aktu zgonu) w polskie księgi stanu cywilnego.

Prawo IT i e-commerce

 

Twoja firma działa w nowoczesnej branży ? Prowadzisz biznes internetowy? A może jesteś informatykiem, który zamierza zawrzeć umowę współpracy z podmiotem polskim lub zagranicznym? Możemy przygotować lub sprawdzić dla Ciebie każdą umowę związaną z Twoją branżą. Przygotujemy też każdą procedurę i regulamin niezbędny do prowadzenia działalności w internecie.

ZAKRES USŁUG:

 • przygotowanie regulaminów i dokumentów dla systemów SaaS,
 • przygotowanie umów wdrożeniowych w metodykach Agile lub Waterfall,
 • przygotowanie umów z programistami,
  przygotowanie procedur bezpieczeństwa,
 • zarządzanie systemami informacji,
  doradztwo w zakresie zarządzania licencjami na oprogramowanie,
 • doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej,
 • opiniowanie i negocjowanie procesów inwestycyjnych w IT,
 • pomoc w pozyskaniu dofinansowania,
 • audyt systemów zabezpieczeń i bezpieczeństwa danych osobowych,
  analizy i wdrożenia RODO,
 • wsparcie przy stosowaniu IP BOX,
 • przygotowanie regulaminów i polityk prywatności dla e-commerce,
 • audyt stron internetowych pod kątem legalności UX,
 • umowy z influencerami i współprace reklamowe,
 • doradztwo w zakresie obsługi klienta uwzględniającej prawa konsumenta,
  przygotowanie dokumentacji uwzględniającej przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • pomoc we wdrożeniu dyrektywy Omnibus, dyrektywy cyfrowej i dyrektywy towarowej.

Jak wygląda proces?

Skontaktuj się z nami

Umówmy się na poradę prawną

Analiza lub opinia prawna

Zlecenie sprawy lub stała obsługa prawna

Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila, telefonu lub mediów społecznościowych. Odpowiemy Ci w przeciągu 24h.
Jeśli nie otrzymałeś wiadomości zwrotnej albo sprawa jest pilna – zadzwoń lub napisz raz jeszcze.

Jeśli przedstawiona przez Ciebie sprawa wymaga uszczegółowienia, poprosimy Cię o odpowiedzenie na dodatkowe pytania. Dzięki temu będziemy w stanie określić czy jesteśmy kancelarią dla Ciebie.
Na podstawie Twojego zgłoszenia będziemy mieli najważniejsze informacje o Twojej sprawie. Wówczas będziemy chcieli spotkać się żeby porozmawiać i zaproponować Ci konkretne rozwiązania. Porada może odbyć się w zależności od Twoich preferencji – w biurze kancelarii, online lub telefonicznie.
Koszt porady prawnej jest stały, ale zależny od czasu jej trwania. O dokładnych stawkach poinformujemy Cię przed przeprowadzeniem porady.

Udzielamy również porad prawnych w języku angielskim. Istnieje również możliwość umówienia porady prawnej z tłumaczeniem z języka ukraińskiego i rosyjskiego.
Czasami po wstępnej rozmowie okazuje się, że sprawa wymaga bardziej szczegółowej analizy (np. dużej ilości dokumentów, konsultacji z innym specjalistą).
Wówczas umówimy się na kolejne spotkania (oferujemy je w korzystnych pakietach godzinowych).

Możesz zlecić nam też przygotowanie kompleksowej opinii prawnej, którą wykorzystasz w swojej sprawie.
Jeżeli charakter Twojej sprawy tego wymaga, możesz zlecić nam jej prowadzenie.

Zrobimy wszystko żeby Ci pomóc – przygotujemy i złożymy pozew, będziemy reprezentować Cię w sądzie i przed urzędami, poprowadzimy negocjacje oraz załatwimy pozwolenia.
Będziemy też stale monitorować stan sprawy, aby móc szybko reagować.

Oferujemy także stałe miesięczne pakiety obsługi prawnej dla przedsiębiorców (rozliczenie zadaniowe lub godzinowe).
Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania i rozstrzygniemy istniejące wątpliwości.
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila, telefonu lub mediów społecznościowych. Odpowiemy Ci w przeciągu 24h.
Jeśli nie otrzymałeś wiadomości zwrotnej albo sprawa jest pilna – zadzwoń lub napisz raz jeszcze.

Jeśli przedstawiona przez Ciebie sprawa wymaga uszczegółowienia, poprosimy Cię o odpowiedzenie na dodatkowe pytania. Dzięki temu będziemy w stanie określić czy jesteśmy kancelarią dla Ciebie.
Na podstawie Twojego zgłoszenia będziemy mieli najważniejsze informacje o Twojej sprawie. Wówczas będziemy chcieli spotkać się żeby porozmawiać i zaproponować Ci konkretne rozwiązania. Porada może odbyć się w zależności od Twoich preferencji – w biurze kancelarii, online lub telefonicznie.
Koszt porady prawnej jest stały, ale zależny od czasu jej trwania. O dokładnych stawkach poinformujemy Cię przed przeprowadzeniem porady.

Udzielamy również porad prawnych w języku angielskim. Istnieje również możliwość umówienia porady prawnej z tłumaczeniem z języka ukraińskiego i rosyjskiego.
Czasami po wstępnej rozmowie okazuje się, że sprawa wymaga bardziej szczegółowej analizy (np. dużej ilości dokumentów, konsultacji z innym specjalistą).
Wówczas umówimy się na kolejne spotkania (oferujemy je w korzystnych pakietach godzinowych).

Możesz zlecić nam też przygotowanie kompleksowej opinii prawnej, którą wykorzystasz w swojej sprawie.
Jeżeli charakter Twojej sprawy tego wymaga, możesz zlecić nam jej prowadzenie.

Zrobimy wszystko żeby Ci pomóc – przygotujemy i złożymy pozew, będziemy reprezentować Cię w sądzie i przed urzędami, poprowadzimy negocjacje oraz załatwimy pozwolenia.
Będziemy też stale monitorować stan sprawy, aby móc szybko reagować.

Oferujemy także stałe miesięczne pakiety obsługi prawnej dla przedsiębiorców (rozliczenie zadaniowe lub godzinowe).
Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania i rozstrzygniemy istniejące wątpliwości.

LAVO PO GODZINACH

Nasz mały wkład w lepsze jutro

Prawo to nie tylko sprawy sądowe

W LAVO wierzymy, że prawo ma moc tworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich. Angażujemy się w różnorodne działania, których celem jest pozytywne wpływanie na życie innych. W ramach naszej kancelarii, skupiamy się na dwóch głównych obszarach: wspieranie organizacji pożytku publicznego oraz wspieranie edukacji.

Pro bono – kancelaria, która daje więcej

Kancelaria LAVO angażuje się w działania na rzecz organizacji pożytku publicznego. Współpracujemy z różnymi instytucjami, takimi jak fundacje czy stowarzyszenia, aby służyć naszą wiedzą i umiejętnościami prawnymi. Doradzamy, pomagamy w negocjacjach oraz reprezentujemy organizacje w postępowaniach administracyjnych.

Aktywnie uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Jesteśmy dumni, że możemy grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oferując na finałowych aukcjach nasze usługi lub udzielając się jako wolontariusze. Cieszymy się, że możemy wnieść swój niewielki wkład w realizację misji naszych partnerów i pomagać im w budowie lepszego jutra.

Edukacja prawnicza dla wszystkich

Uważamy, że wiedza prawnicza powinna być dostępna dla każdego. Dlatego LAVO organizuje spotkania edukacyjne oraz warsztaty, które mają na celu przekazanie podstawowych informacji z zakresu prawa. Adresujemy te wydarzenia do uczniów, studentów, a także dorosłych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin prawa. Działamy w ramach największych inicjatyw edukacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Naczelną Radę Adwokacką. Kierujemy się zasadą, że edukacja prawnicza nie musi być skomplikowana i teoretyczna – stawiamy na prosty język i praktyczne podejście.


Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej albo Twoja organizacja non-profit potrzebuje wsparcia prawnego – napisz do nas. Wspólnie poszukamy najlepszego rozwiązania Twojego problemu.