Wróć do bloga

czytasz:

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Udostępnij:

Facebook Linkedin

Jak uzyskać polskie obywatelstwo?

Potwierdzenie polskiego obywatelstwa, uznanie za obywatela a może nadanie obywatelstwa?

Każda z tych procedur dotyczy innej sytuacji i wymaga spełnienia odmiennych wymagań.

 

Dowiedz się na czym polega każde z postępowań i sprawdź czy się kwalifikujesz!


SPIS TREŚCI:


OPCJA 1

Potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa

Procedura ta zmierza do potwierdzenia już posiadanego obywatelstwa, które mogłeś nabyć po swoich przodkach (wskutek dziedziczenia), ale obecnie nie posiadasz dokumentu wskazującego wprost na to, że jesteś obywatelem Polski.

 

W toku postępowania będziesz musiał wykazać (przedstawiając stosowne dokumenty), że Twoi przodkowie posiadali polskie obywatelstwo (np. dziadek) i Ty nabyłeś je na skutek dziedziczenia (a więc, że np. nabyła je Twoja mama, a po niej Ty).

 

Nabycie przez Ciebie obywatelstwa może wykluczać przykładowo utrata polskiego obywatelstwa przez jednego z Twoich wstępnych. Istnieje szereg regulacji, które określają przypadki utraty obywatelstwa – do utraty obywatelstwa mogło w przeszłości dojść np. na skutek wstąpienia do obcej armii lub poprzez nabycie obcego obywatelstwa.

 

Aby przesądzić czy istnieje szansa na potwierdzenie posiadania przez Ciebie polskiego obywatelstwa należy zbadać dokładnie historię życia Twoich przodków i przeanalizować obowiązujące za ich życia regulacje prawne dot. obywatelstw. Konieczne jest również sięgnięcie do umów międzynarodowych, które niejednokrotnie regulują kwestie unikania podwójnego obywatelstwa.


OPCJA 2

Uznanie za obywatela Polski

Procedura ta dotyczy osób, które przebywają w Polsce na podstawie pobytu długoterminowego (pobyt stały/ pobyt rezydenta długoterminowego UE) nieprzerwanie przez określony czas i spełniają dodatkowe wymagania takie jak m. in. znajomość języka polskiego.

Postępowanie dotyczy przede wszystkim osób, które posiadały w Polsce pobyt długoterminowy z uwagi na:

 

  • małżeństwo z obywatelem RP,
  • posiadaną Kartę Polaka lub
  • polskie pochodzenie.

 

Co do zasady, cudzoziemcy mający zalegalizowany pobyt długoterminowy w Polsce na podstawie innych okoliczności również mogą ubiegać się o uznanie za obywatela RP, ale muszą wykazać przebywanie w Polsce przez okres 10 lat.

 

Przeczytaj nasz post o uznaniu za obywatela


OPCJA 3

Nadanie obywatelstwa przez Prezydenta RP

Procedura ta stworzona jest dla tych, którzy nie kwalifikują się do skorzystania z poprzednich procedur.

 

Obywatelstwo nadaje Prezydent RP. Jego decyzja jest uznaniowa, co oznacza, że nie ma sztywnych przesłanek, które należy spełnić.

Należy jednak z pewnością wykazać swój związek z Polską i polskością, przedstawić swoje osiągnięcia zawodowe, opisać swoją działalność społeczną lub polityczną, a także określić poziom znajomości języka polskiego.

Decyzja ta nie zawiera uzasadnienia i nie podlega zaskarżeniu.


WNIOSEK

Jaki wniosek należy wypełnić i gdzie należy go złożyć?

Wniosek o uznanie za obywatela RP jak i wniosek o potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa składasz do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Podobnie jest z nadaniem obywatelstwa – pomimo, że wniosek rozpoznaje prezydent RP składa się go za pośrednictwem wojewody.

 

Wniosek o uznanie za obywatela musi być złożony osobiście przez cudzoziemca! (osobista obecność jest konieczna)

 

Wniosek o nadanie obywatelstwa można wysłać pocztą, ale konieczne jest wówczas notarialne poświadczenie podpisu i wszystkich dokumentów. Osobiście można go złożyć również za granicą w konsulacie.

 

Wniosek o potwierdzenie obywatelstwa można wysłać korespondencyjnie lub złożyć go osobiście.

 

Pobierz wnioski tutaj:

wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa RP

wniosek o uznanie za obywatela RP

wniosek o nadanie obywatelstwa RP


OPŁATA ADMINISTRACYJNA

Ile to kosztuje? Jak długo będziesz czekać na decyzję?

Opłata administracyjna od wniosku wynosi:

  • potwierdzenie posiadania obywatelstwa – 58 zł
  • uznanie za obywatela RP – 219 zł
  • nadanie obywatelstwa przez Prezydenta – brak opłaty skarbowej

 

Na decyzję będziesz czekać w najlepszym przypadku miesiąc (przy uznaniu i potwierdzeniu), ale w rzeczywistości raczej się to nie zdarza. Realnie w przypadku potwierdzenia jeśli złożysz wszystkie potrzebne dokumenty od razu są to co najmniej 2 miesiące, a w przypadku uznania za obywatela – ok. 4-6 miesięcy.

W przypadku nadania obywatelstwa przez Prezydenta postępowanie trwa ok. roku, czasami półtora, a w najlepszych przypadkach ok. 8 miesięcy.

Napisane przez:

Natalia Szabatowska

Dowiedz się więcej:

Skontaktuj się bezpośrednio: