Wróć do bloga

czytasz:

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Udostępnij:

Facebook Linkedin

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

 

Potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 jest jednym z wymogów udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz uznania cudzoziemca za obywatela RP.

 

W jaki sposób możesz wykazać, że znasz język polski w wystarczającym stopniu?

 

Musisz przedstawić dokument, który potwierdzi Twoje umiejętności.

 

Niestety, nie wystarczy sam fakt, że biegle porozumiewasz się po polsku.

 


SPIS TREŚCI:


OCEŃ CZY WYMAGANIE TO DOTYCZY CIEBIE

Kiedy potrzebne jest potwierdzenie znajomości języka polskiego?

W pierwszej kolejności dowiedz się czy w Twojej sytuacji  potrzebne jest potwierdzenie znajomości języka polskiego.

 

Jest ono wymagane w przypadku cudzoziemców, którzy ubiegają się o:

 

W obydwu przypadkach znajomość języka musi być na poziomie minimum B1.

 

Nie będziesz potrzebował potwierdzenia znajomości języka, jeśli ubiegasz się o zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały, a także jeśli wnioskujesz do Prezydenta o nadanie Ci obywatelstwa polskiego (choć w tym przypadku we wniosku będziesz określać swoją znajomość języka).

 


UDOWODNIJ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA

Jakie dokumenty należy złożyć?

Typowymi dokumentami, które możesz złożyć są:

  • świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce (lub zagranicą) z wykładowym językiem polskim.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Na co należy zwrócić uwagę?

Pamiętaj, że należy sprawdzić czy szkoła lub uczelnia są tymi podmiotami w rozumieniu polskich ustaw tj. Prawa oświatowego i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Ponadto, świadectwo ukończenia szkoły należy przedłożyć wraz z suplementem, jeśli takowy istnieje.

 

Co więcej, ze świadectwa musi wynikać, że studia lub nauka odbywały się w języku polskim.

 

Jeśli natomiast chodzi o tzw. „certyfikat polski” to musisz mieć na uwadze, że egzaminy odbywają się jedynie kilka razy w roku (obecnie co ok. 2 miesiące). Zapisy ogłaszane są ok. 2 miesiące przed terminem egzaminu. Miejsca uciekają bardzo szybko! A po egzaminie poczekasz kilka miesięcy na wyniki, a następnie na certyfikat. Więcej informacji na stronie www.

 

 


SPRAWDŹ CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ

Nowe ułatwienia od 24 czerwca 2023 roku

Dodatkowo w sprawie o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (nie dotyczy uznania za obywatela!) możesz posłużyć się również jednym z poniższych dokumentów:

 

  • zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wydane przez uczelnię* – po zaliczeniu zajęć z języka polskiego jako obcego albo ukończeniu innej formy kształcenia w zakresie języka polskiego jako obcego,

*skonsultuj czy konkretna uczelnia może wydawać tego typu zaświadczenia, bo nie wszystkie są do tego uprawnione!

  • certyfikat wydany przez European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
  • certyfikat wydany przez telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC).

 

Każdy z certyfikatów musi potwierdzać znajomość języka na poziomie min. B1.

 

Dodatkowo można również zwolnić się z obowiązku przedstawienia dokumentu jeśli jest się tłumaczem przysięgłym języka polskiego wpisanym na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Pełny wykaz dostępny w rozporządzeniu tutaj.

Napisane przez:

Natalia Szabatowska

Dowiedz się więcej:

Skontaktuj się bezpośrednio:

Read more

Case study: Kompleksowe wsparcie prawne dla startupów

Kwestie prawne w założeniu i obsłudze prawnej startupu

Zatrudnienie cudzoziemca – zezwolenie na pracę

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?Czy można zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia na pracę?

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Kiedy wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego? Jak możesz udowodnić, że znasz język polski?

“ABC” Prawa Autorskiego – co każdy twórca wiedzieć powinien

Jakie przepisy gwarantują ochronę? Co właściwie chroni prawo autorskie? Jak powstaje ochrona? Wszystko co musisz wiedzieć o prawie autorskim