Wróć do bloga

czytasz:

Spółka komandytowa – wszystko co warto wiedzieć

Udostępnij:

Facebook Linkedin

Spółka komandytowa – wszystko o co chciałeś zapytać.

Jeśli myślisz o prowadzeniu własnej firmy to jedną z pierwszych decyzji jakie musisz podjąć to wybór formy w jakiej będziesz ją prowadził. Jeżeli czytasz ten wpis to prawdopodobnie zastanawiasz się czy spółka komandytowa jest dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem.

Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dla tego rodzaju działalności.

Nasze przepisy oferują wiele różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, a wybór najlepszej  zależności od planów rozwoju, wielkości biznesu, analizy potencjalnych kosztów i poziomu zysków oraz założeń skalowalności. W naszych pozostałych wpisach przedstawiamy wady i zalety pozostałych rodzajów spółek oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.


SPIS TREŚCI:

1. Czym jest spółka komandytowa?
2. Zalety spółki komandytowej
3. Wady spółki komandytowej
4. Podsumowanie


DEFINICJA

Czym jest spółka komandytowa?

Na początek kilka słów o tym, czym w ogóle jest spółka komandytowa. Jest to osobowa spółka handlowa. Do jej powstania konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego pomiędzy co najmniej dwoma wspólnikami, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. 

Spółka komandytowa posiada podmiotowość prawną – może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. W praktyce oznacza to, że spółka może zatrudniać pracowników, nabywać nieruchomości, czy być stroną umowy. 


ZŁE STRONY SPÓŁKI

Wady spółki komandytowej

Spółka komandytowa ma także kilka wad, które powodują, że nie jest to spółka dla każdego.

  • Objęcie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT)

Jest to jedna z najważniejszych kwestii, nad którą zastanawia się osoba przymierzająca się do założenia własnej działalności. Od 2021 r. spółki komandytowe obowiązane są płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Zmiana ta skutkuje tym, że jako przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki komandytowej zapłacisz podatek podwójnie – jako spółka CIT, a jako wspólnik – PIT. 

  • Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Pełna księgowość spółki komandytowej bez względu na wysokość osiąganego dochodu, jest rozbudowanym i sformalizowanym systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Ma to służyć analizie i kontroli sytuacji firmy – zarówno w danym momencie, jak i w określonym okresie czasu. Prowadzenie pełnej księgowości w firmie zobowiązuje do tzw. systemu podwójnego zapisu. Oznacza to w praktyce, że każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach bankowych, a więc każda operacja pieniężna i bezgotówkowa przepływająca przez spółkę, jest ewidencjonowana. Oprócz utrudnień związanych z prowadzeniem dokumentacji, wymóg ten generuje również wyższe koszty obsługi księgowej firmy.

  • Pełna odpowiedzialność komplementariuszy

Jak zostało wspomniane to na wstępie, komplementariusze z mocy przepisów prawa odpowiadają za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczenia, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność komplementariusza ma charakter subsydiarny, co oznacza, że egzekucja wobec tego wspólnika będzie mogła być podjęta jedynie w przypadku bezskuteczności (w całości lub w części) postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spółki.

  • Mała decyzyjność komandytariuszy

Będąc komandytariuszem nie masz prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki będzie stanowić inaczej. Możesz reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Wyjątek stanowią sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, co do których wymagana jest zgoda komplementariusza, o ile nie wyłączono konieczności uzyskiwania takiej zgody w umowie spółki. W praktyce komandytariusze nie mają wpływu na prowadzenie spółki, co może okazać się istotną wadą z punktu widzenia aktywnie uczestniczących w działalności spółki komandytariuszy, chcących mieć większy wpływ na decyzję komplementariuszy. 


CZY TO NA PEWNO SPÓŁKA DLA CIEBIE?

Podsumowanie

Czy warto więc prowadzić działalność w formie spółki komandytowej? Tak naprawdę bardzo wiele zależy od konkretnego przypadku i okoliczności. Jednakże, spółka komandytowa będzie z pewnością dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy z jednej strony mają pomysł na biznes, a z drugiej potrzebują kogoś kto chciałby zainwestować własny kapitał. 

Jeśli masz wątpliwości wymagające wyjaśnienia bądź nie potrafisz zdecydować się na właściwą dla Ciebie formę działalności, a może już zdecydowałeś się na działalność w formie spółki komandytowej – skontaktuj się z naszą Kancelarią, a razem przejdziemy przez wszelkie prawne zawiłości. 

Napisane przez:

Igor Sumara

Dowiedz się więcej:

Skontaktuj się bezposrednio:

Przeczytaj więcej

Zatrudnienie cudzoziemca – zezwolenie na pracę

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?Czy można zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia na pracę?

Potwierdzenie znajomości języka polskiego

Kiedy wymagane jest potwierdzenie znajomości języka polskiego? Jak możesz udowodnić, że znasz język polski?

“ABC” Prawa Autorskiego – co każdy twórca wiedzieć powinien

Jakie przepisy gwarantują ochronę? Co właściwie chroni prawo autorskie? Jak powstaje ochrona? Wszystko co musisz wiedzieć o prawie autorskim

Ślub cudzoziemca w Polsce

Czy cudzoziemiec może wziąć ślub z obywatelem RP w Polsce? Od czego należy zacząć przygotowania?