POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cześć, poznajmy się!

WSTĘP

Cześć, witaj na stronie lavolegal.pl (dalej jako “Kancelaria”). Prezentowana tu polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które mogą zostać podane przez Ciebie w trakcie korzystania ze strony naszej Kancelarii. Dla uproszczenia odbioru wszystkie osoby fizyczne, które mogą nam przekazać dane osobowe będziemy nazywać w niniejszym dokumencie “Klientami”. W niniejszym dokumencie opiszemy też krótko cele i podstawy przetwarzania danych w zakresie procesów rekrutacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu – jest to dla nas bardzo ważne, żebyś wiedział jak bardzo staramy się żeby Twoje dane były u nas bezpieczne.

To są nasze dane – jeżeli masz jakieś pytania daj znać ! Postaramy się pomóc w każdym Twoim problemie

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Na początku musimy powiedzieć Ci, że Twoje dane osobowe będą współadministrowane przez założycieli naszej Kancelarii – adwokat Natalię Szabatowską (LAVO Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Szabatowska, ul. Stefana Batorego 11B, 37-100 Łańcut) oraz adw. Igora Sumara (LAVO Kancelaria Adwokacka Igor Sumara, ul. Na wzgórzu 13, 32-087 Pękowice). Wspólnie decydują oni o celach i zakresie przetwarzanych danych osobowych konsumentów, pracowników, współpracowników i przedstawicieli osób prawnych, które zostaną przekazane w ramach korzystania z usług Kancelarii. Kontakt z administratorami jest możliwy pod adresem: biuro@lavolegal.pl  

Tu trochę więcej szczegółów o tym jakie dane możemy zbierać w ramach naszej współpracy

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY ?

 1. Dane osobowe niezbędne do wykonania kontaktu zawarte w formularzach kontaktowych, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z usługi lub wykonania umowy, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Dane osobowe konieczne do wykonania przez nas umowy  – usługi doradztwa prawnego lub podjęcia stosownych czynności przed sądami, organami administracji, organami ścigania oraz organami podatkowymi. W zależności od rodzaju sprawy oraz zakresu naszej usługi mogą być to dane takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz dane szczególnej kategorii takie jak informacje o stanie zdrowia, światopoglądzie, dane o przynależności do organizacji i związków zawodowych. 
 3. Dane osobowe związane z marketingiem bezpośrednim tj.: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.
 4. Dane osobowe związane z wypełnieniem zobowiązań prawnych tj.: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
 5. Dane osobowe związane z procesami rekrutacji i zatrudnienia tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, dane niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz organów podatkowych;
 6. Dane osobowe związane z zapobieganiem przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
 7. Dane związane z przeglądaniem zawartości strony Kancelarii: informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi elementami strony, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.

W tej sekcji znajdziesz trochę więcej przepisów. W skrócie – chcemy pokazać Ci, że wszystko co robimy opieramy na przepisach prawa

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonanie umowy i  obsługa Klienta

 1. Przeglądanie zawartości strony internetowej Kancelarii nie wymaga podawania przez Klientów danych osobowych. Kontaktując się z nami w celu przeprowadzenia konsultacji prawnej lub zlecając nam prowadzenie swojej sprawy naturalnym jest, że musimy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dane te mogą być także przetwarzane na cele fiskalne lub potrzeby związane z zabezpieczeniem lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale: „Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane”.
 2. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie realizacji umowy i obsługi Klienta na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie koniecznym do spełniania obowiązku prawnego obsługi na podstawie art 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz uzasadnionego interesu Kancelarii w postaci potrzeby badania satysfakcji z wykonywanych usług na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zatrudnienie

 1. Jeśli jesteś osobą, która chce nawiązać z nami współpracę (niezależnie od podstawy i formy zatrudnienia) będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na cele prowadzenia rekrutacji oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego w tym zakresie (np. zgłoszenie do organów podatkowych oraz w ramach ubezpieczeń społecznych).
 2. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie realizacji obowiązku prawnego na podstawie art 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 22(1) k.p. oraz na zasadzie zgody, w zakresie jakim zakres danych przekracza katalog danych dozwolonych do przetwarzania przez przepisy prawa. 


Marketing bezpośredni

 1. Administrator może przesyłać Klientom na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów Kancelarii oraz usług świadczonych przez Kancelarię, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), newsletterów, pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę.
 2. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO tj. na podstawie zgody Klienta lub uzasadnionego interesu.


Treści związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej Kancelarii

 1. Kancelarię może uzyskiwać informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty ma stronie internetowej Kancelarii, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Kancelarię w celach technicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator nie łączy powyższych informacji z danymi osobowymi Klientów i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klientów, chyba, że jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Kancelarię. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Kancelarii, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Kancelarię.
 2. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

Wypełnienie zobowiązań prawnych

 1. Administratorzy będą używać danych osobowych Klienta, aby wypełniać zobowiązania prawne. Ponadto będzie używać danych osobowych Klienta do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.
 2. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe Klienta w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze.

Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem

 1. Administratorzy będą używać danych osobowych Klienta, aby zapobiegać stratom, wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług online w sposób niezgodny z zasadami oraz regulaminem, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań Klientów online.
 2. Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. c-e) RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w sposób mogący naruszać przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w przypadkach o których mowa powyżej.

Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Kancelarii. Każdy Klient ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez nas usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

Twoje dane nie są przez nas trzymane “dożywotnio”. W tej części przeczytasz kiedy Twoje dane zostają przez nas  usuwane

OKRES PRZEZ KTÓRY BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obsługi Klientów;,
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
   • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub pracowniczych);
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administratorzy będą w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

To chyba najważniejsza część tego dokumentu. W tym miejscu wypisaliśmy wszystkie przysługujące Ci prawa zgodnie z RODO

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Prawo dostępu do danych. Masz prawo żądać informacji o tym które dane osobowe są przez nas przetwarzane.

 2. Prawo do przenoszenia. Masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu.

 3. Prawo do poprawiania danych. Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
 4. Prawo do usunięcia danych. Masz prawo zażądać w każdej chwili usunięcia danych przetwarzanych przez nas z wyjątkiem:
  • niezakończonego postępowania, które prowadzimy i mamy obowiązek prowadzić przez określony czas na mocy odrębnych przepisów prawa;
  • prowadzenie archiwum spraw oraz przechowywanie dokumentacji księgowej;
  • w celu zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Klientowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);

5. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni. Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

  • wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail w przypadku newsletterów,
 • poprzez kontakt z nami na adres prowadzenia działalności lub mailem na adres: biuro@lavolegal.pl

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora: Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać dane osobowe, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu.


7.Prawo do ograniczenia. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • w przypadku, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, wtedy ograniczymy przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes,
  • w przypadku gdy zgłosisz niepoprawność danych osobowych, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
  • w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możesz nie zgodzić się na usunięcie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania tych danych osobowych,

 

8.Prawo wniesienia skargi. Masz prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu lub pracy. Polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9.Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Prawa wymienione powyżej z wyjątkiem prawa opisanego w punkcie 8 można zrealizować poprzez pisemny kontakt z Administratorem na adres prowadzenia działalności Administratora lub mailem na adres: biuro@lavolegal.pl

Krótka informacja o tym jak korzystamy z innych podwykonawców

PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z niektórych usług Kancelarii może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Klienta innym podmiotom. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez ten podmiot. Kancelaria może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: operatorom płatności w celu realizacji płatności elektronicznych, dostawcom usług księgowych, firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, podmiotom udostępniającym wsparcie systemowe do obsługi strony internetowej, podmiotom udostępniającym rozwiązania technologiczne dotyczące obsługi mailingu, podmiotom wspierającym promocję oferty Kancelarii. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym sądom, organom administracji, organom ścigania oraz innym jednostkom rządowym lub samorządowym.

Skrót naszych środków bezpieczeństwa

JAK CHRONIMY TWOJE DANE?

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej, w szczególności szyfrowanie SSL. Dane w formie drukowanej są również zabezpieczone i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Informujemy, że podjęte przez Kancelarię działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. Każdy Klient powinien zachować w poufności dane, które przekazuje Kancelarii, w tym w szczególności dane wrażliwe. 

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG stosujemy standardowe klauzule umowne oraz inne uznane środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Pora na “ciasteczka”

POLITYKA DOTYCZĄCA CIASTECZEK

Stosujemy “ciasteczka”. Pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować działanie internetowe strony indywidualnie do każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. 

Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzeń Klientów. Cookies są przechowywane na urządzeniach Klientów i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie danego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia danego Klienta. 

Każdy Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Kancelarii będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Trochę więcej szczegółów o użyteczności “ciasteczek”

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Dostosowania zawartości stron internetowej Kancelarii do preferencji i uprawnień Klientów, rozpoznania urządzenia oraz odpowiedniego wyświetlenia witryny, zapamiętania ustawień wybranych przez Klientów np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Uwierzytelniania Klienta w związku z korzystaniem z usług Kancelarii i zapewnienia sesji Klienta na stronie internetowej Kancelarii, w tym utrzymania sesji Klienta.
 3. Administratorzy będą wykorzystywać Cookies do analiz i badań oraz audytu funkcjonalności strony internetowej, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej Kancelarii, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Administratorzy będą wykorzystywać Cookies do świadczenia usług reklamowych prezentowanych za pośrednictwem firm trzecich.
 5. Administratorzy będą wykorzystywać Cookies do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu oraz jego danych i treści. 

Co możesz zrobić sam w przypadku używania Cookies?

JAK DOSTOSOWAĆ COOKIES?

Każdy Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do jego urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu danego Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Każdy Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Kancelarii.

Daj nam znać jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości ! Jesteśmy tu żeby Ci pomóc

KONTAKT

Pamiętaj możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym czy i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje jego dane osobowe i informacje uzyskaną przy pomocy Cookies. Najszybciej skontaktujesz się z nami drogą mailową na adres biuro@lavolegal.pl lub na numery telefonów znajdujące się w zakładce KONTAKT.